Silverstein AMBIPOLY Demonstrasjonssett

Demonstrasjonssett med alle styrker, for prøving.

Settene består av alle styrker, levert i desinfisert flisbeskytter.
Demonstrasjonssettene må være sendt i retur fra kunde til G24 innen syv dager fra settene er mottatt.
Returfrakt og tilstrekkelig emballasje bekostes av kunde.

Dersom settet ikke er returnert innen fristen vil G24 kunne kreve forsinkelsesgebyr kr. 100,- per dag inntil settet er mottatt.
Hvis settet ikke returneres eller er tapt, vil G24 etterfakturere for hele settets verdi (se detaljer for det enkelte demonstrasjonssett)..
Ved eventuell skade på produktene i settet, vil G24 etterfakturere for de enkelte produktenes verdi.

Merk at produktene kan være testet tidligere, men alt du mottar er fullt ut desinfisert og alle fliser gjennomgår i tillegg desinfisering i UV-lys.

Du kan gjerne beholde de av styrkene du ønsker etter prøving.
Da kan du legge inn en vanlig bestilling for de produktene du velger å beholde.
Vi oversender da serienumre og informasjon for registrering av garantiperiode hos Silverstein Works.

Hvis spørsmål - ta kontakt.